Informace o Cookies

1.       Správce osobních údajů, společnost carre concierge s.r.o., IČ: 03055761, se sídlem: Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 227075, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • vytváření remarketingových seznamů;
 • fungování webových stránek.

2.       Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

3.       Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4.       Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5.       Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

6.       Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou uvedeny v bodě 10.

7.       Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Provozovatelem služeb Sklik je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00
 • Provozovatelem služby Seznam Zboží.cz je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00
 • Poskytovatelem služby Heuréka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín

8.       Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:

 • Služba Google Adwords: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en
 • Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
 • Služba Sklik https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/
 • Služba Seznam Zboží.cz https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/vop/
 • Služba Heuréka: https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodce-svetem- internetovych-susenek.pdf

9.       Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

10.   Správce zpracovává následující soubory cookies:

a) Nutné k provozování webu - Fungování jednotlivých stránek webu a událostí:

 • obsah nákupního košíku
 • přihlášený uživatel
 • souhlas s cookie
 • správce pro externí skripty Google Tag Manager

b) Analytické (Google Adwords) :

 • Sledování jednotlivých stránek webu.
 • Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce.

c) Analytické (Google Analytics)

Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:

 • přidání do košíku
 • dokončená registrace
 • objednávka
 • vyhledávání

Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.

d) Analytické (Sklik)

 • Sledování jednotlivých stránek webu.
 • Slouží ke sledování konverzí z reklam na Skliku a behaviorální cílení.

e) Analytické (Seznam - Zboží.cz)

 • Sledování dat o odeslané objednávce (číslo objednávky, objednané produkty).
 • Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce z portálu Zboží.cz.

f) Analytické (Heuréka)

 • Sledování dat o odeslané objednávce (číslo objednávky, objednané produkty).
 • Slouží pro účely sledování konverzí a hodnocení z Heuréka portálu přes nákup na daném e-shopu.

g) K marketingovým účelům (Google Adwords)

 • Sledování jednotlivých stránek webu.
 • Slouží k vytváření publik a sledování konverzí z reklam Adwords.

h) K marketingovým účelům (Google Analytics)

 • Sledování jednotlivých stránek a událostí za účelem vytváření publik pro remarketing.