Recall vybraných výrobků

Milí zákazníci,

navazujeme na naše předchozí bezpečnostní upozornění s doplněním aktuálních informací, které jsme získali od výrobce The Laudress.

Společnost The Laundress vydala dne 1. prosince 2022 ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost spotřebitelských výrobků USA (CPSC) a kanadským ministerstvem zdravotnictví doporučení k dobrovolnému stažení některých pracích prostředků a čisticích prostředků pro domácnost z důvodu rizika vystavení bakteriím

Stahované výrobky mohou obsahovat bakterie Burkholderia cepacia, Klebsiella aerogenes a několika různých druhů Pseudomonas, z nichž mnohé jsou organismy vyskytující se v životním prostředí v půdě a vodě a některé se mohou vyskytovat i u lidí. Lidé s oslabeným imunitním systémem nebo napojením na lékařské přístroje či lidé s onemocněním plic, kteří jsou vystaveni těmto bakteriím, hrozí riziko závažné infekce, která může vyžadovat lékařské ošetření. Lidé se zdravým imunitním systémem však obvykle nejsou těmito bakteriemi ohroženi.

Seznam těchto vadných výrobků značky The Laundress s konkrétními čísly šarže je výrobcem zveřejněn na tomto odkazu. Jedná se o výrobky s těmito šaržemi:

  • číslo šarže začínající písmenem F a posledními čtyřmi číslicemi 9354 nebo nižšími;
  • číslo šarže začínající písmenem H a posledními čtyřmi číslicemi 2262 nebo nižšími;
  • číslo šarže začínající písmenem T a posledními čtyřmi číslicemi 5264 nebo nižšími.

Uvedené výrobky nedoporučujeme nadále používat.

Všechny ostatní produkty značky The Laundress, které na tomto seznamu uvedeny nejsou, je možné i nadále používat bez omezení.

Pokud jste si v našem e-shopu zakoupili některý z výše uvedených vadných produktů, máte samozřejmě nárok na vrácení peněz. Jednotný postup pro evropské zákazníky k uplatnění nároků na vrácení peněz řeší s ohledem na velký počet zákazníků v současné chvíli přímo výrobce The Laundress.

V nejbližší době by měl být k dispozici jednoduchý postup, jak tento svůj nárok na vrácení peněz u výrobce uplatnit. O tomto postupu Vás budeme samozřejmě ihned informovat. Do té doby prosíme o trpělivost.

Již nyní existuje jednoduchý postup uplatnění nároku pro americký trh, kde je pro vrácení peněz nutné zaslat pouze fotografie vadného výrobku spolu s fakturou (není tedy třeba vracet zpět samotné vadné výrobky). Předpokládáme, že pro evropský trh bude nastaven obdobně přívětivý postup. Doporučujeme proto lahvičky s vadnými výrobky prozatím bezpečně uzavřít a uschovat pro případné uplatnění nároku na vrácení peněz vůči výrobci.

V případě, že se rozhodnete oficiální a patrně méně formální postup výrobce pro vypořádání nároků na vrácení peněz z jakéhokoliv důvodu nevyužít, je samozřejmě možné uplatnit práva z vadného plnění přímo u nás jako prodejce, a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a s našimi obchodními podmínkami, tedy odstoupit od smlouvy se současným vrácením vadného zboží.

Za celou situaci se Vám hluboce omlouváme. Pro nás jako hlavního distributora značky The Laundress pro Českou republiku je toto velmi nepříjemná situace. Kvalita a bezpečnost našich produktů, a především Vaše spokojenost je vždy naší nejvyšší prioritou. Snažíme řešit celou situaci aktivně a především tak, abyste Vy, naši zákazníci, byli tímto opatřením dotčeni co nejméně. V současné době výrobce ve spolupráci se svými dodavateli podniká rázné kroky, aby výrobní procesy splňovaly nejvyšší bezpečnostní a kvalitativní standardy.


Děkujeme za pochopení